Future Vision | ACADEMY

čtvrtý ročník vzdělávacího semináře společnosti

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 4. ročníku vzdělávacího semináře na téma: Současné trendy v asistované reprodukci

Datum konání: 8. 9. 2023, Hotel Passage, Brno

Generální partner:

Logo firmy Gedeon Richter Logo firmy Organon
 • Příjezd účastníků, welcome coffee break – foyer za sálem Grand Passage Ballroom, přízemí
  REGISTRACE a ŠATNA: foyer před sálem Grand Passage Ballroom, přízemí
 • Oficiální zahájení 4. ročníku FutureVision Academy (Grand Passage Ballroom, přízemí)

  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

  Zdravotní ředitel skupiny FutureLife

  MUDr. Alena Šestinová

  Vedoucí lékařka IVF, GENNET Archa
 • blok 1 -
  moderuje MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
  Individualized ovarian stimulation in IVF/ICSI

  45 min + 15 min diskuze
  Prof. Roberto Marci
  Professor Roberto Marci received his medical degree in 1991 at Rome University “La Sapienza”. In 1995 he completed his residency in obstetrics and gynaecology and then attended for several years the Unit of Reproductive Medicine and Gynaecological Endocrinology in the Department of Gynaecology-Obstetrics, CHUV, University of Lausanne, Switzerland where he received his PhD degree in 2000. In 2001 he moved to the Unit of Reproductive Medicine and Gynaecological Endocrinology, Department of Gynaecology-Obstetrics, University of L'Aquila, Italy, where he held the position of Assistant Professor. In 2009 he moved as an Associate Professor at Ferrara University where he developed the Infertility Unit in Arcispedale Sant’Anna Hospital and introduced a special service for the clinical management of endometriosis and infertility. He was Director of Residency School in Obstetrics and Gynecology, University of Ferrara and Director of Midwifery School in Obstetrics University of Ferrara. In 2015 he moved to Geneva as an invited Professor at the Geneva University, Switzerland. He is actually Full Professor at the University of Ferrara Dpt of Traslational Medicine. He is an acknowledged reviewer for several scientific journals, In addition to that he has published 150 papers in several national and international scientific journals and he has recently joined the Editorial Board of many international journals. He is a member of the board of national and international societies. In 2023 became President of Italian Society of Human Reproduction. His main research activity is directed to the study of Reproductive Medicine, Endocrinological Gynaecology and Endometriosis.

  Prof. Roberto Marci

 • -
  Symposium generálního partnera - GEDEON RICHTER
  Biosimilars – real world data

  15 min
  MUDr. P. Otevřel
  MUDr. Pavel Otevřel absolvoval LF MU v Brně v roce 1997. Před příchodem do oboru asistované reprodukce působil na onkogynekologiclém oddělení MOÚ Brno. Asistované reprodukci se věnuje od roku 2006. V roce 2010 v oboru reprodukční medicína atestoval. V současné době pracuje jako vedoucí lékař IVF v Reprofitu Brno. Jeho zájmem jsou pacientky se sníženou ovariální rezervou a předčasným ovariálním selháním.

  MUDr. P. Otevřel

  Reprofit
 • -
  Oběd – BUGATTI Restaurant, I. patro
 • blok 2. -
  moderuje MUDr. Ivana Bydžovská
  Frozen pelvis v léčbě IVF

  20 min
  MUDr. Karolína Adamcová
  MUDr. Karolína Adamcová Ph.D. vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala na Gynekologicko – porodnické klinice 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, dále pak v centru asistované reprodukce EUROPE IVF. Podílí se na výuce budoucích lékařů na 1. lékařské fakultě UK, je členkou České společnosti gynekologie a porodnictví JEP, řešitelkou odborných studií a pravidelně publikuje články v odborných časopisech.

  MUDr. Karolína Adamcová

  GENNET
  Diagnostika a management vrozených vývojových vad dělohy v léčbě neplodnosti

  20 min
  MUDr. A. Šestinová
  MUDr. Alena Šestinová je vedoucí lékařkou IVF na klinice GENNET Archa, kde působí od roku 2019. Je absolventkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v OB/GYN Associates a také v Care Medico.

  MUDr. Alena Šestinová

  GENNET
  Umělá inteligence v asistované reprodukci

  20 min
  Ing. Andrea Nesvadbová
  Ing. Andrea Nesvadbová je vedoucí embryologické a andrologické laboratoře v IVF Clinic, kde působí od roku 2012. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Absolvovala specializační studium v oboru Klinická biochemie a sexuologie. V roce 2019 získala specializovanou způsobilost klinický embryolog. Svou praxi získala ve Fakultní porodnici v Brně, dále v Sanatoriu Helios a na klinice Reprofit International. Je členkou výboru Asociace reprodukční embryologie (ARE) a členkou European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

  Ing. Andrea Nesvadbová

  IVF Clinic
  IVF add-ons

  20 min
  MUDr. Irina Tokareva
  Je absolventkou lékařské fakulty Samarské státní univerzity v Rusku, problematice asistované reprodukce se věnuje od roku 2004. Za svoji kariéru absolvovala řadu stáží v Rusku (Moskva, Petrohrad, Kazan, Samara), Rakousku (Wuncshbaby Institut Feichtinger), Belgii a také stáž v LIFE institute Leuven. V roce 2012 začala působit jako specialistka v oblasti reprodukční medicíny v České republice, kde pracovala na klinice Repromeda. Od roku 2020 je lékařkou kliniky Reprofit Int.

  MUDr. Irina Tokareva

  Reprofit
  Diskuze

  15 min
 • -
  Symposium generálního partnera - ORGANON Czech Republic
  Využití depotního FSH v klinické praxi

  15 min
  MUDr. Martin Kučera, Ph.D.
  MUDr. Martin Kučera, Ph.D se narodil v roce 1974 v Brně. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 1999 – 2004 pracoval na 1.Gynekologicko - porodnické klinice LF MU v Brně, kde také obhájil v roce 2003 doktorskou disertační práci na téma Polymorfismus genu pro ACE, TNF-beta, TACE a TNF-alfa u mužů s poruchou plodnosti a získal titul Ph.D. Od roku 2005 do 2012 působil současně na Gynekologickém oddělení nemocnice v Jihlavě a v centru asistované reprodukce Sanus Jihlava. Od roku 2012 se věnuje pouze asistované reprodukci v Sanusu Jihlava. V roce 2017 složil atestaci z Reprodukční medicíny. Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou syndrom polycystických ovárií a genetika neplodnosti. Hovoří čtyřmi jazyky. Je čestným členem rumunské perinatologické společnosti.

  MUDr. Martin Kučera, Ph.D.

  SANUS
 • -
  Coffee break
 • blok 3. -
  moderuje MUDr. Martin Kučera, MUDr. Alena Šestinová
  Tyreopatie v asistované reprodukci

  20 min
  MUDr. Kristýna Žabková
  MUDr. Kristýna Žabková je lékařkou ve specializační přípravě v oboru endokrinologie na 3. interní klinice endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK v Praze od roku 2019. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a nyní se v rámci svého postgraduálního studia na 1. LF UK zaměřuje na problematiku tyreopatií v těhotenství.

  MUDr. Kristýna Žabková

  1. LF UK a VFN
  AMH hormon jako součást imunitního systému

  20 min
  Ing. Štěpánka Luxová
  Ing. Štěpánka Luxová je odborný pracovník s atestací v oboru klinické imunologie a alergologie. Má dlouholetou praxi ve vedení laboratoří a zároveň je od roku 2008 odborným posuzovatelem ČIA. Je členkou odborných společností ČSAC a ČSAKI , od roku 2018 je ve výboru Sekce laboratorní imunologie. Na pobočce GENNET Archa vede laboratoř klinické imunologie, která je od konce roku 2015 akreditována.

  Ing. Štěpánka Luxová

  GENNET
  PGT – A v klinické praxi

  20 min
  Mgr. Jakub Horák
  Mgr. Jakub Horák, PhD. vystudoval obor Molekulární biologie a genetika na Masarykově univerzitě v Brně. Následně absolvoval doktorské studium v Německu na Univerzitě v Tübingenu. Po jedenácti letech studia a základního výzkumu v oboru molekulární biologie a genetiky nastoupil do Laboratoře lékařské a reprodukční genetiky Repromeda Brno. Aktivně se podílel na rozšíření nových metod a technologií preimplantačního genetického testování. Od roku 2015 působil jako ředitel genetické laboratoře Repromedy. V roce 2020 byl jmenován ředitelem pro preimplantační genetické testování ve společnosti GENNET.

  Mgr. Jakub Horák

  GNTlabs by GENNET
  Sexuální dysfunkce muže a jejich vliv na plodnost páru

  20 min
  MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA
  Promoval jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1994 a následně jsem získal atestaci z urologie a sexuologie. Pracuji na Urologické klinice VFN a 1. LF UK v pozici zástupce přednosty pro léčebnou péči (primář). Odborně se věnuji andrologii, reprodukční medicíně, poruchám močení a operativě, včetně uroonkologické. Téma dizertační práce (Ph.D.) bylo věnováno pánevní bolesti, její diagnostice a léčbě, odborné evropské zkoušky jsem složil z urologie (FEBU) a sexuální medicíny (FECSM). Absolvoval jsem kurzy implantace penilních protéz AMS a Coloplast. Jsem autorem několika odborných učebnic (včetně andrologických), kapitol v knihách, učebnicích a odborných článků. Dále jsem také řešitelem a spoluřešitelem několika výzkumných grantů.

  MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA

  ISCARE
  Diskuze

  15 min
 • Oficiální zakončení FutureVision Academy

  MUDr. Alena Šestinová

  Vedoucí lékařka IVF, GENNET Archa

  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

  Zdravotní ředitel skupiny FutureLife
 • ZÁVĚREČNÝ COFFEE BREAK – Foyer za sálem Grand Passage Ballroom, přízemí
 • odborný garant akce

  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

  Vzdělávací akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a je ohodnocena 4 kredity.

  Vzdělávací akce je pořádána společností FutureLife a.s. se sídlem: Na Příkopě 859/22 Nové Město, 110 00 Praha 1 ve spolupráci s odborným pracovištěm IVF Clinic, a.s.; Horní lán 1328/6, Nová ulice, 779 00 Olomouc

  Seminář je bezplatný

  Pozvánku na vzdělávací akci obdrží lékař prostřednictvím elektronické pošty a kladná reakce na ni bude sloužit jako potvrzení účasti.

  Spoluorganizátor: Bajir s. r. o.

 • Příjezd účastníků, welcome coffee break
 • Oficiální zahájení 4. ročníku FutureVision Academy

  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

  Zdravotní ředitel skupiny FutureLife

  MUDr. Alena Šestinová

  Vedoucí lékařka IVF, GENNET Archa
 • blok 1 -
  moderuje MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
  Individualized ovarian stimulation in IVF/ICSI

  45 min + 15 min diskuze
  Prof. Roberto Marci
  Professor Roberto Marci received his medical degree in 1991 at Rome University “La Sapienza”. In 1995 he completed his residency in obstetrics and gynaecology and then attended for several years the Unit of Reproductive Medicine and Gynaecological Endocrinology in the Department of Gynaecology-Obstetrics, CHUV, University of Lausanne, Switzerland where he received his PhD degree in 2000. In 2001 he moved to the Unit of Reproductive Medicine and Gynaecological Endocrinology, Department of Gynaecology-Obstetrics, University of L'Aquila, Italy, where he held the position of Assistant Professor. In 2009 he moved as an Associate Professor at Ferrara University where he developed the Infertility Unit in Arcispedale Sant’Anna Hospital and introduced a special service for the clinical management of endometriosis and infertility. He was Director of Residency School in Obstetrics and Gynecology, University of Ferrara and Director of Midwifery School in Obstetrics University of Ferrara. In 2015 he moved to Geneva as an invited Professor at the Geneva University, Switzerland. He is actually Full Professor at the University of Ferrara Dpt of Traslational Medicine. He is an acknowledged reviewer for several scientific journals, In addition to that he has published 150 papers in several national and international scientific journals and he has recently joined the Editorial Board of many international journals. He is a member of the board of national and international societies. In 2023 became President of Italian Society of Human Reproduction. His main research activity is directed to the study of Reproductive Medicine, Endocrinological Gynaecology and Endometriosis.

  Prof. Roberto Marci

 • -
  Oběd, Bugatti Restaurant
 • -
  Psychosomatický přístup v léčbě sterility + workshop
  PhDr. Marie Pečená
  PhDr. Marie Pečená je klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, lektorka a koučka. Specializuje se na psychosomatiku, zejména na gynekologicko-porodnickou a sexuální tématiku. Původní profesí je porodní asistentka. Od roku 1980 oživila kurzy předporodní přípravy a proškolila v průběhu 15 let přes 1000 porodních asistentek. Emoční zranitelnost pacientek ji zavedla do hlubinných partnerských a rodinných problémů, kde uplatňuje kombinaci všech osvojených dovedností. Motto: K úspěchu nevede žádný výtah, musí se jít pěkně po schodech. Každý z nás touží po respektu, zasloužíme si ho ve chvíli, kdy ho umíme nabídnout druhým

  PhDr. Marie Pečená

  klinická psycholožka
 • -
  COFFEE BREAK
 • -
  Darovací program – workflow cesty dárkyň po klinice
 • -
  FutureLife App
  Markéta Hillová
  Markéta Hillová, FutureLife

  Markéta Hillová

  FutureLife
 • Oficiální zakončení FutureVision Academy

  MUDr. Alena Šestinová

  Vedoucí lékařka IVF, GENNET Archa

  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

  Zdravotní ředitel skupiny FutureLife
 • ZÁVĚREČNÝ COFFEE BREAK – foyer za sálem Grand Passage Balltoom, přízemí

Prezentace hlavní program

Prezentace pro koordinátorky