Future Vision | ACADEMY

první ročník vzdělávacího semináře společnosti FutureLife
 • téma
  Opakované selhání léčby neplodnosti
 • kdy
  Pátek 9.10. 2020, start: 10:00; konec: 16:00
 • kde
  Brno, Hotel Passage, Lidická 23, 602 00 Brno-střed
Brno Hotel Passage

Program

 • Příjezd účastníků, Coffee break
 • Oficiální zahájení 1. ročníku FutureVision Academy

  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
  MUDr. Martin Kučera, Ph.D.

  MUDr. Š. Machač, Ph.D.
  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. se narodil se v roce 1970. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995 - 2003 působil na Gynekologicko-porodnické klinice LF UP v Olomouci a začal se zabývat léčbou neplodnosti. V roce 2006 získal titul Ph.D., po obhajobě dizertační práce na téma ovariálního hyperstimulačního syndromu a vrozených trombofílií. V letech 2006 - 2014 pracoval na klinice Reprofit International jako vedoucí lékař IVF pro zahraniční pacienty. Od roku 2014 působí jako vedoucí lékař IVF Clinic v Olomouci. V roce 2018 byl jmenován do pozice CMO skupiny Future Life. Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.

  MUDr. Š. Machač, Ph.D.

  Zdravotní ředitel skupiny FutureLife
  MUDr. M. Kučera, Ph.D.
  MUDr. Martin Kučera, Ph.D se narodil v roce 1974 v Brně. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 1999 – 2004 pracoval na 1. Gynekologicko - porodnické klinice LF MU v Brně, kde také obhájil v roce 2003 doktorskou disertační práci na téma Polymorfismus genu pro ACE, TNF-beta, TACE a TNF-alfa u mužů s poruchou plodnosti a získal titul Ph.D. Od roku 2005 do 2012 působil současně na Gynekologickém oddělení nemocnice v Jihlavě a v centru asistované reprodukce Sanus Jihlava. Od roku 2012 se věnuje pouze asistované reprodukci v Sanusu Jihlava. V roce 2017 složil atestaci z Reprodukční medicíny. Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou syndrom polycystických ovárií a genetika neplodnosti. Hovoří čtyřmi jazyky. Je čestným členem rumunské perinatologické společnosti.

  MUDr. M. Kučera, Ph.D.

  Lékař IVF centra asistované reprodukce SANUS Jihlava
 • blok 1. -
  Moderuje MUDr. Pavel Otevřel

  1. Stimulace ovárií u žen s opakovaně prokázanou nízkou odpovědí na stimulaci

  25 min + 5 min diskuze
  MUDr. T. Bagócsi
  Absolvent I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 2008 nastoupil do nemocnice v Benešove u Prahy. Mezi lety 2010 až 2016 působil v Bavorsku, v Klinikum St. Marien, v Ambergu. V roce 2015 získal atestaci z gynekologie a porodnictví v Mnichově. Od roku 2016 se plně věnuje problematice neplodnosti na klinice Reprofit v Brně. Mluví pěti jazyky. Je ženatý, má dvě děti.

  MUDr. T. Bagócsi

  Reprofit

  2. Nové možnosti stimulace u žen s nízkou ovariální rezervou – Duo-stimulace

  25 min + 5 min diskuze
  MUDr. S. Leahomschi
  MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko - porodnické klinice 1. Fakulty lékařské Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

  MUDr. S. Leahomschi

  GENNET
 • -
  Coffee break
 • blok 2. -
  Moderuje MUDr. Radka Jarošová

  1. Možnosti léčby poruch plodnosti při těžké formě endometriózy

  25 min + 5 min diskuze
  MUDr. A. Šestinová
  MUDr. Alena Šestinová je lékařkou IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019. Je absolventkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v OB/GYN Associates a také v Care Medico.

  MUDr. A. Šestinová

  GENNET

  2. Racionální možnosti léčby refrakterního endometria při kryoembryotransferu

  25 min + 5 min diskuze
  MUDr. M. Kozumplík
  MUDr. Michael Kozumplík se narodil v roce 1980. Vystudoval Lékařskou Fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V letech 2004-2009 pracoval na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno, v letech 2009-2011 pak působil na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. V roce 2010 získal evropskou atestaci v oboru gynekologie a porodnictví a od roku 2011 pracuje jako IVF specialista na brněnské klinice Reprofit.

  MUDr. M. Kozumplík

  Reprofit
 • -
  Oběd
 • blok 3. -
  Moderuje MUDr. Martin Kučera, Ph.D.

  1. Jak postupovat při opakovaném selhání implantace

  25 min + 5 min diskuze
  MUDr. Renáta Hlistová
  Absolventka LF Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci v roce 2010 nastoupila na gyn-por. oddělení do Nemocnice ve Frýdku - Místku, kde pracovala do roku 2016. V roce 2015 získala atestaci v oboru genekologie a porodnictví. Od roku 2016 se věnuje reprodukční medicíně a od 01/2018 pracuje na klinice Reprofit v Ostravě. Současně také pracuje v gynekologické ambulanci GYN-PREN FM, kde se věnuje prenatální diagnostice.

  MUDr. R. Hlistová

  Reprofit

  Role imunity v procesu implantace embrya

  25 min + 5 min diskuze
  MUDr. P. Otevřel
  MUDr. Pavel Otevřel absolvoval LF MU v Brně v roce 1997. Před příchodem do oboru asistované reprodukce působil na onkogynekologiclém oddělení MOÚ Brno. Asistované reprodukci se věnuje od roku 2006. V roce 2010 v oboru reprodukční medicína atestoval. V současné době pracuje jako vedoucí lékař IVF v Reprofitu Brno. Jeho zájmem jsou pacientky se sníženou ovariální rezervou a předčasným ovariálním selháním.

  MUDr. P. Otevřel

  Reprofit
 • -
  Oficiální zakončení 1. ročníku

  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
  MUDr. Martin Kučera, Ph.D.

  MUDr. Š. Machač, Ph.D.
  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. se narodil se v roce 1970. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995 - 2003 působil na Gynekologicko-porodnické klinice LF UP v Olomouci a začal se zabývat léčbou neplodnosti. V roce 2006 získal titul Ph.D., po obhajobě dizertační práce na téma ovariálního hyperstimulačního syndromu a vrozených trombofíliíí. V letech 2006 - 2014 pracoval na klinice Reprofit International jako vedoucí lékař IVF pro zahraniční pacienty. Od roku 2014 působí jako vedoucí lékař IVF Clinic v Olomouci. V roce 2018 byl jmenován do pozice CMO skupiny Future Life. Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.

  MUDr. Š. Machač, Ph.D.

  Zdravotní ředitel skupiny FutureLife
  MUDr. M. Kučera, Ph.D.
  MUDr. Martin Kučera, Ph.D se narodil v roce 1974 v Brně. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 1999 – 2004 pracoval na 1. Gynekologicko - porodnické klinice LF MU v Brně, kde také obhájil v roce 2003 doktorskou disertační práci na téma Polymorfismus genu pro ACE, TNF-beta, TACE a TNF-alfa u mužů s poruchou plodnosti a získal titul Ph.D. Od roku 2005 do 2012 působil současně na Gynekologickém oddělení nemocnice v Jihlavě a v centru asistované reprodukce Sanus Jihlava. Od roku 2012 se věnuje pouze asistované reprodukci v Sanusu Jihlava. V roce 2017 složil atestaci z Reprodukční medicíny. Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou syndrom polycystických ovárií a genetika neplodnosti. Hovoří čtyřmi jazyky. Je čestným členem rumunské perinatologické společnosti.

  MUDr. M. Kučera, Ph.D.

  Lékař IVF centra asistované reprodukce SANUS Jihlava
 • Coffee break
 • Odborný garant akce: MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

  Vzdělávací akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a je ohodnocena 3 kredity.