Future Vision | ACADEMY

druhý ročník vzdělávacího semináře společnosti FutureLife

Zveme Vás na druhý ročník vzdělávacího semináře společnosti FutureLife. Datum konání: 21. 10. 2021, start ve 12:00 hodin. Místo konání akce: Brno, Hotel Passage, Lidická 23, 602 00 Brno-střed.

Tým FV Academy

Generální partner akce
Merck spol. s.r.o.
Merck spol. s.r.o.
 • -
  Medical board
 • Příjezd účastníků, Coffee break
 • -
  Odborná prezentace společnosti Merck
 • Oficiální zahájení 2. ročníku FutureVision Academy
  MUDr. Š. Machač, Ph.D.
  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. se narodil se v roce 1970. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995 - 2003 působil na Gynekologicko-porodnické klinice LF UP v Olomouci a začal se zabývat léčbou neplodnosti. V roce 2006 získal titul Ph.D., po obhajobě dizertační práce na téma ovariálního hyperstimulačního syndromu a vrozených trombofílií. V letech 2006 - 2014 pracoval na klinice Reprofit International jako vedoucí lékař IVF pro zahraniční pacienty. Od roku 2014 působí jako vedoucí lékař IVF Clinic v Olomouci. V roce 2018 byl jmenován do pozice CMO skupiny Future Life. Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.

  MUDr. Š. Machač, Ph.D.

  Zdravotní ředitel skupiny FutureLife
  MUDr. M. Kučera, Ph.D.
  MUDr. Martin Kučera, Ph.D se narodil v roce 1974 v Brně. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 1999 – 2004 pracoval na 1. Gynekologicko - porodnické klinice LF MU v Brně, kde také obhájil v roce 2003 doktorskou disertační práci na téma Polymorfismus genu pro ACE, TNF-beta, TACE a TNF-alfa u mužů s poruchou plodnosti a získal titul Ph.D. Od roku 2005 do 2012 působil současně na Gynekologickém oddělení nemocnice v Jihlavě a v centru asistované reprodukce Sanus Jihlava. Od roku 2012 se věnuje pouze asistované reprodukci v Sanusu Jihlava. V roce 2017 složil atestaci z Reprodukční medicíny. Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou syndrom polycystických ovárií a genetika neplodnosti. Hovoří čtyřmi jazyky. Je čestným členem rumunské perinatologické společnosti.

  MUDr. M. Kučera, Ph.D.

  Lékař IVF centra asistované reprodukce
  SANUS Jihlava
 • blok 1. -
  Moderuje MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
  Treatment of single women and female couples in Finland and Estonia

  20 min + 10 min diskuze
  Candido Tomás, MD, PhD.

  Candido Tomás, MD, PhD..

  Fertility Doctor and Director of Development
  Ovumia-Fertinova
 • Blok 2 -
  Moderuje MUDr. Pavel Otevřel
  Stimulace ovárií u žen s opakovaně prokázanou nízkou odpovědí na stimulaci

  25 min + 5 min diskuze
  MUDr. T. Bagócsi

  MUDr. T. Bagócsi

  Reprofit
  Nové možnosti stimulace u žen s nízkou ovariální rezervou – Duo-stimulace

  25 min + 5 min diskuze
  MUDr. S. Leahomschi
  MUDr. Sergiu Leahomschi vystudoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získal na Sourasky Medical Center v Izraeli. Je držitelem atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získal jako lékař na gynekologicko - porodnické klinice 1. Fakulty lékařské Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

  MUDr. S. Leahomschi

  GENNET
 • -
  Oběd
 • blok 3. -
  Moderuje MUDr. Radka Jarošová
  Možnosti léčby poruch plodnosti při těžké formě endometriózy

  25 min + 5 min diskuze


  Spolupřednášející
  MUDr. M. Poláková - Kazuistika, GENNET
  MUDr. A. Šestinová
  MUDr. Alena Šestinová je lékařkou IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2019. Je absolventkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v OB/GYN Associates a také v Care Medico.

  MUDr. A. Šestinová

  GENNET
  Racionální možnosti léčby refrakterního endometria při kryoembryotransferu

  25 min + 5 min diskuze
  MUDr. M. Kozumplík
  MUDr. Michael Kozumplík se narodil v roce 1980. Vystudoval Lékařskou Fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V letech 2004-2009 pracoval na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno, v letech 2009-2011 pak působil na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. V roce 2010 získal evropskou atestaci v oboru gynekologie a porodnictví a od roku 2011 pracuje jako IVF specialista na brněnské klinice Reprofit.

  MUDr. M. Kozumplík

  Reprofit
 • -
  Coffee break
 • Blok 4 -
  Moderuje MUDr. Martin Kučera, Ph.D.
  Jak postupovat při opakovaném selhání implantace

  25 min + 5 min diskuze
  MUDr. Š. Machač, Ph.D.
  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. se narodil se v roce 1970. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995 - 2003 působil na Gynekologicko-porodnické klinice LF UP v Olomouci a začal se zabývat léčbou neplodnosti. V roce 2006 získal titul Ph.D., po obhajobě dizertační práce na téma ovariálního hyperstimulačního syndromu a vrozených trombofíliíí. V letech 2006 - 2014 pracoval na klinice Reprofit International jako vedoucí lékař IVF pro zahraniční pacienty. Od roku 2014 působí jako vedoucí lékař IVF Clinic v Olomouci. V roce 2018 byl jmenován do pozice CMO skupiny Future Life. Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.

  MUDr. Š. Machač, Ph.D.

  IVF Clinic
  Role imunity v procesu implantace embrya

  25 min + 5 min diskuze
  MUDr. P. Otevřel
  MUDr. Pavel Otevřel absolvoval LF MU v Brně v roce 1997. Před příchodem do oboru asistované reprodukce působil na onkogynekologiclém oddělení MOÚ Brno. Asistované reprodukci se věnuje od roku 2006. V roce 2010 v oboru reprodukční medicína atestoval. V současné době pracuje jako vedoucí lékař IVF v Reprofitu Brno. Jeho zájmem jsou pacientky se sníženou ovariální rezervou a předčasným ovariálním selháním.

  MUDr. P. Otevřel

  Reprofit
 • Oficiální zakončení 2. ročníku FutureVision Academy
  MUDr. Š. Machač, Ph.D.
  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. se narodil se v roce 1970. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995 - 2003 působil na Gynekologicko-porodnické klinice LF UP v Olomouci a začal se zabývat léčbou neplodnosti. V roce 2006 získal titul Ph.D., po obhajobě dizertační práce na téma ovariálního hyperstimulačního syndromu a vrozených trombofíliíí. V letech 2006 - 2014 pracoval na klinice Reprofit International jako vedoucí lékař IVF pro zahraniční pacienty. Od roku 2014 působí jako vedoucí lékař IVF Clinic v Olomouci. V roce 2018 byl jmenován do pozice CMO skupiny Future Life. Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.

  MUDr. Š. Machač, Ph.D.

  Zdravotní ředitel skupiny FutureLife
  MUDr. M. Kučera, Ph.D.
  MUDr. Martin Kučera, Ph.D se narodil v roce 1974 v Brně. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 1999 – 2004 pracoval na 1. Gynekologicko - porodnické klinice LF MU v Brně, kde také obhájil v roce 2003 doktorskou disertační práci na téma Polymorfismus genu pro ACE, TNF-beta, TACE a TNF-alfa u mužů s poruchou plodnosti a získal titul Ph.D. Od roku 2005 do 2012 působil současně na Gynekologickém oddělení nemocnice v Jihlavě a v centru asistované reprodukce Sanus Jihlava. Od roku 2012 se věnuje pouze asistované reprodukci v Sanusu Jihlava. V roce 2017 složil atestaci z Reprodukční medicíny. Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou syndrom polycystických ovárií a genetika neplodnosti. Hovoří čtyřmi jazyky. Je čestným členem rumunské perinatologické společnosti.

  MUDr. M. Kučera, Ph.D.

  Lékař IVF centra asistované reprodukce
  SANUS Jihlava
 • Coffee break
 • Slavnostní večeře
 • Odborný garant akce: MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

  Vzdělávací akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a je ohodnocena 3 kredity.

  Vzdělávací akce je pořádána společností FutureLife a.s. se sídlem: Na Příkopě 859/22 Nové Město, 110 00 Praha 1

  Seminář je bezplatný.

  Pozvánku na vzdělávací akci obdrží lékař prostřednictvím elektronické pošty a kladná reakce na ni bude sloužit jako potvrzení účasti.

 • -
  Medical board
 • Příjezd účastníků, Coffee break
 • -
  Odborná prezentace společnosti Merck
 • Oficiální zahájení 2. ročníku FutureVision Academy
  MUDr. Š. Machač, Ph.D.
  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. se narodil se v roce 1970. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995 - 2003 působil na Gynekologicko-porodnické klinice LF UP v Olomouci a začal se zabývat léčbou neplodnosti. V roce 2006 získal titul Ph.D., po obhajobě dizertační práce na téma ovariálního hyperstimulačního syndromu a vrozených trombofílií. V letech 2006 - 2014 pracoval na klinice Reprofit International jako vedoucí lékař IVF pro zahraniční pacienty. Od roku 2014 působí jako vedoucí lékař IVF Clinic v Olomouci. V roce 2018 byl jmenován do pozice CMO skupiny Future Life. Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.

  MUDr. Š. Machač, Ph.D.

  Zdravotní ředitel skupiny FutureLife
  MUDr. M. Kučera, Ph.D.
  MUDr. Martin Kučera, Ph.D se narodil v roce 1974 v Brně. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 1999 – 2004 pracoval na 1. Gynekologicko - porodnické klinice LF MU v Brně, kde také obhájil v roce 2003 doktorskou disertační práci na téma Polymorfismus genu pro ACE, TNF-beta, TACE a TNF-alfa u mužů s poruchou plodnosti a získal titul Ph.D. Od roku 2005 do 2012 působil současně na Gynekologickém oddělení nemocnice v Jihlavě a v centru asistované reprodukce Sanus Jihlava. Od roku 2012 se věnuje pouze asistované reprodukci v Sanusu Jihlava. V roce 2017 složil atestaci z Reprodukční medicíny. Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou syndrom polycystických ovárií a genetika neplodnosti. Hovoří čtyřmi jazyky. Je čestným členem rumunské perinatologické společnosti.

  MUDr. M. Kučera, Ph.D.

  Lékař IVF centra asistované reprodukce
  SANUS Jihlava
 • blok 1 -
  Využití vrozených talentů v pracovním i osobním životě
  Ing. Milan Pařil
  Milan vystudoval VUT FSI Ústav automatizace a Informatiky. Osobnostnímu rozvoji a profesionálnímu consultingu se věnuje od roku 2006. Založil také Základní Školu Eduard v Brně, která pracuje s metodikou talentů a silných stránek. Je mezinárodní Gallup-Certified Strengths Coach® a Certified Coach Barrett Values Centre®.

  Ing. Milan Pařil

  coach & trainer, Inpram a.s.
 • -
  Oběd
 • blok 2. -
  Odborná část přednášek
  Význam genetického vyšetření před IVF

  25 min + 5 min diskuze
  MUDr. Jan Diblík Ph.D.

  MUDr. Jan Diblík Ph.D.

  GENNET
  MFSS, permanentní monitoring, zona free – výhody a limity vybraných metod

  25 min + 5 min diskuze
  Ing. Radomír Křen, Ph.D.

  Ing. Radomír Křen, Ph.D.

  GENNET
 • -
  Coffee break
 • -
  GS MimiStar Forte - MUDr. Karel Metyš, MBA
 • blok 3. -
  Sdílení zkušeností z provozu v období pandemie
  Provoz IPO kliniky GENNET v období pandemie
  Nikola Humlová

  Nikola Humlová

  Vedoucí koordinátorek IPO, GENNET
  Provoz IPO kliniky Reprofit v období pandemie
  Eva Kopečná

  Eva Kopečná

  Vedoucí koordinátorek IPO, Reprofit
 • Oficiální zakončení 2. ročníku FutureVision Academy
  MUDr. Š. Machač, Ph.D.
  MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. se narodil se v roce 1970. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995 - 2003 působil na Gynekologicko-porodnické klinice LF UP v Olomouci a začal se zabývat léčbou neplodnosti. V roce 2006 získal titul Ph.D., po obhajobě dizertační práce na téma ovariálního hyperstimulačního syndromu a vrozených trombofíliíí. V letech 2006 - 2014 pracoval na klinice Reprofit International jako vedoucí lékař IVF pro zahraniční pacienty. Od roku 2014 působí jako vedoucí lékař IVF Clinic v Olomouci. V roce 2018 byl jmenován do pozice CMO skupiny Future Life. Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.

  MUDr. Š. Machač, Ph.D.

  Zdravotní ředitel skupiny FutureLife
  MUDr. M. Kučera, Ph.D.
  MUDr. Martin Kučera, Ph.D se narodil v roce 1974 v Brně. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 1999 – 2004 pracoval na 1. Gynekologicko - porodnické klinice LF MU v Brně, kde také obhájil v roce 2003 doktorskou disertační práci na téma Polymorfismus genu pro ACE, TNF-beta, TACE a TNF-alfa u mužů s poruchou plodnosti a získal titul Ph.D. Od roku 2005 do 2012 působil současně na Gynekologickém oddělení nemocnice v Jihlavě a v centru asistované reprodukce Sanus Jihlava. Od roku 2012 se věnuje pouze asistované reprodukci v Sanusu Jihlava. V roce 2017 složil atestaci z Reprodukční medicíny. Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou syndrom polycystických ovárií a genetika neplodnosti. Hovoří čtyřmi jazyky. Je čestným členem rumunské perinatologické společnosti.

  MUDr. M. Kučera, Ph.D.

  Lékař IVF centra asistované reprodukce
  SANUS Jihlava
 • Coffee break
 • Slavnostní večeře
 • Odborný garant akce: MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

  Vzdělávací akce je pořádána společností FutureLife a.s. se sídlem: Na Příkopě 859/22 Nové Město, 110 00 Praha 1

  Seminář je bezplatný.

Brno Hotel Passage